յուղամամլիչ - բացատրություն

յուղամամլիչի,
1. [գոյական, ածական] Յուղ մամլող, յուղ մամլելուն ծառայող (սարք, մեքենա):
2. [գոյական] Յուղ մամլող բանվոր:

յուղամամլիչ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

յուղամամլիչ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յուղամամլիչ - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. գ. Маслопресс. 2.գ. Прессовщик масла.

յուղամամլիչ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յուղամամլիչ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել