յուրահատկություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Յուրահատուկ լինելը:
2. Յուրահատուկ գիծ՝ հատկանիշ՝ բնույթ:

յուրահատկություն - հոմանիշներ

գ. ԱռանձնաքՏատկո ւթյ ուն, յուրակերպություն, յոլրօրինակություն, յուրատեաակություն, բնորոշություն, ինքնահատկություն, յուրատիպություն, մասնահատկություն, ներհատկություն:

յուրահատկություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յուրահատկություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Своеобразие, особенность.

յուրահատկություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յուրահատկություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել