յուր կողմը գցել - բացատրություն

Իրեն համախոհ՝ կողմնակից դարձնել:

յուր կողմը գցել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

յուր կողմը գցել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յուր կողմը գցել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

յուր կողմը գցել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յուր կողմը գցել - դարձվածքներ