յուր կողմը ձգել - բացատրություն

Իրեն համախոհ՝ կողմնակից դարձնել:

յուր կողմը ձգել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

յուր կողմը ձգել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

յուր կողմը ձգել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

յուր կողմը ձգել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

յուր կողմը ձգել - դարձվածքներ