նա - բացատրություն

1)

[դերանուն]
Անձնական և ցուցական դերանվան եզակի գոյական դեմք: Ցույց է տալիս խոսքի առարկան, որ նախորդ հատվածում կամ շարունակության մեջ արտահայտված է եզակի թվով գոյականով կամ գոյականաբար գործածված որևէ այլ խոսքի մասի պատկանող բառով:

2)

(եղանակավորող բառ, հին, գրքային)
Ահա, ահավասիկ:

նա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

նա - հականիշներ

սա

նա - ռուսերեն թարգմանություն

նրա դ. Он (она, оно). ◊ Ոչ սա, ոչ մյուսը ни тот, ни другой. Նա ինքը он сам.

նա - անգլերեն թարգմանություն

1) he
2) it

նա - դարձվածքներ