նազաճեմ - բացատրություն

[ածական]
Նազելիորեն ճեմող, նազելի քայլվածք ունեցող:

նազաճեմ - հոմանիշներ

ա. Սիգաճեմ, սիգաքայլ, նազաքայլ, կաքավաճեմ, գեղեցկաճեմ, շորորաճեմ, շորորաքայլ, (Բզվդ.) նազելաճեմ, սիգողաճեմ, ճոխաճեմ, պերճաքայլ, նազելաքայլ, գեղեցկոտն, օրոր-շորոր (բրբ.):

նազաճեմ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազաճեմ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. С грациозной, нежной, изящной походкой.

նազաճեմ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազաճեմ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել