նազանիորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Նույնն Է՝ Նազելիորեն:

նազանիորեն - հոմանիշներ

մ. Սեթևեթորեն, սեթևեթաբար, կոկետորեն, կոկետաբար:

նազանիորեն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազանիորեն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազանիորեն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազանիորեն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել