նազելաժպիտ - բացատրություն

[ածական]
Նազելի՝ գեղեցիկ ու նուրբ ժպիտով:

նազելաժպիտ - հոմանիշներ

ա. Քաղցրաժպիտ, հեզաժպիտ, հեզահամբույր, հեզադեմ, հեզաբարո, քաղցրաբարո, հրեշտակաբարո:-

նազելաժպիտ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազելաժպիտ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. С нежной, красивой улыбкой.

նազելաժպիտ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազելաժպիտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել