նազկտան - բացատրություն

[ածական]
1. Նազանի, նազուհի, նազասեր, ծեքծեքուն, պչրանույշ, պչրասեր, պչրուհի, կոկետուհի, կոկետ:
2. (հնացած) Սամսար:
3. (արևմտահայերեն) Արևըլուկ:
4. (բարբառային, հազվադեպ) Անձկոտոր:
5. (ժողովրդական) Նազիկ-մազիկ:
6. (գավառական, բարբառային) Քրքրվան, ճոճկան, ճոճկտան, ակլեզ-պկլեզ (սեթևեթող):

նազկտան - հոմանիշներ

ա. Նազանի, պչրանույշ, պչրասեր, պչրուհի, կոկետ, կոկետուհի, նազուհի, ծեքծեքուն, սամսար, ալևըլուկ, (արևմտհ.), (բրբ.) անձկոտոր, քրքրվան, ճոճկան, ճոճկտան, ակլեզ-պկլեզ, նազիկ-մսպիկ: Նազասեր: I -. տ:տ I 6 Ոլ|ավո|,:

նազկտան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

նազկտան - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազկտան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

նազկտան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել