106021
1

շրջան - բացատրություն

շրջանի, [գոյական]
1. (երկրաչափություն) Մակերևույթի այն մասը, որ սահմանափակված՝ պարփակված Է շրջանագծով:
2. Կլոր՝ շրջանաձև տարածություն՝ մակերևույթ:
3. Շրջանաձև կանգնած՝ նստած մարդկանց շարք՝ շղթա:
4. Շրջագիծ, շրջանագիծ, շարժումով՝ ընթացքով՝ թռիչքով ևն ձևացրած շրջանագիծ: Ինքնաթիռը մի քանի շրջան գործեց քաղաքի վրա ու հեռացավ:
5. (փոխաբերական) Որևէ կարգի գործունեության բնագավառ: Գործունեության շրջան: Հետաքրքրությունների շրջան:
6. (փոխաբերական) Մարդկանց հասարակական՝ քաղաքական՝ պրոֆեսիոնալ խմբավորում, խավ: Բուրժուական կառավարության ղեկավար շրջաններում տագնապ Էր առաջացել:
7. (փոխաբերական) Որևէ կարգի կապերով իրար հետ միավորված մարդկանց խումբ, միջավայր: Ուզում եք, որ նա անձամբ ծանոթանա՞ մեր շրջանի բոլոր մարդկանց հետ (Կ. Ռյուկման):
8. Աշխարհագրական՝ տնտեսական և այլ կարգի որևէ հատկանիշով բնորոշվող վայր: Արդյունաբերական՝ գյուղատնտեսական շրջան:
9. Վայր՝ տարածություն, որի սահմաններում կատարվում է որևէ բան, ռրևէ կարգի գործունեության՝ իրադարձությունների վայր: Պատերազմական գործողությունների շրջան: Հեղեղումներից տուժած շրջաններ:
10. Բնակավայրի որևէ հատկանիշով բնորոշվող մաս՝ թաղամաս: Բանվորական շրջան: Քաղաքի կենտրոնական շրջան:
11. Մարզերի՝ երկրամասերի՝ հանրապետությունների և քաղաքների վարչատերիտորիալ ստորաբաժանումը կազմող միավորում ՍՍՀՄ-ում:
12. Որևէ բանի մոտակա վայր՝ տեղանք, մոտակայք: Մարտերը տեղի Էին ունենում արդեն քաղաքի շրջաններում. թշնամին քայլ աո քայլ մոտենում Էր քաղաքին:
13. Ժամանակամիջոց, ժամանակի առավել կամ պակաս տևողությամբ հատված: Դիրեկտորի բացակայության շրջանում տեղակալն Էլ հիվանդացավ և հիմնարկի ղեկավարը դարձավ կուսբջջի քարտուղարը:
14. Որևէ բանով սահմանափակվող՝ որևէ բանի հակադրվող ժամանակահատված: Ետպատերազմյան շրջանի գրականություն: Նախապատերազմյան շրջան:
15. Որևէ բանով բնութագրվող ժամանակաշրջան, դարաշրջան: Վերածնության՝ անկման՝ տնտեսական վերելքի շրջան:
16. Պատմական՝ երկրաբանական և այլ կարգի շրջանաբաժանումների մեջ՝ որևէ դարաշրջանի կամ ժամանակաշրջանի որոշ տեսակետից ամբողջություն կազմող ժամանակահատված՝ ժամանակային ստորաբաժանում: Ֆեոդալիզմի դարաշրջանի վաղ շրջան: Պալեոզոյան դարաշրջանի պերմական շրջան (նաև ժամանակաշրջան):
17. Տարվա այն մասը՝ ժամանակահատվածը, որ առավել հարմար է և օգտագործվում կամ տրամադրվում է որևէ կարգի աշխատանքի՝ գործունեության՝ պարապմունքների՝ հանգստի ևն: Քննությունների՝ բերքահավաքի՝ ֆուտբոլային մրցումների՝ թատերական ներկայացումների շրջան:
18. (հնացած և արևմտահայերեն) Շրջանառություն: Պաղ ջուրը կդանղաղեցնե արյան շրջանը:
19. Պտույտ, պտուտական շարժում: Նրանք մի շրջան կատարեցին քաղաքի փողոցներում և գնացին հյուրանոց՝ հանգստանալու:
20. Որևէ բանի ծավալման՝ տեղի ունենալու յուրաքանչյուր առանձին փուլը մյուս փուլերի շարքում, տուր, փուլ: Ընտրությունների առաջին շրջան:
21. (գյուղատնտեսություն) Խաղողի այգու յուրաքանչյուր զույգ թմբերը իրար միացնող ծայրային տարածությունը: Տախտակների կողքերը, որոնք իրար են միացնում թմբերը... կոչվում են <<շրջան>> կամ <<քնար>> (դասագիրք):
1122
106021
2

շրջան - հոմանիշներ

գ. 1. Պտույտ, դւպւձ, բոլորում: 2. Տևողություն, ժամանակաշրջան, շրջաբերություն (Ռնց.): 3. Փուլ, Էտապ: 4. Սահման; 5. Ընթացք: 6. Ման (հզվդ.): 7. Տես Շրջանակ 1 նշան., Շրջանագիծ: 8. Շրջապատ, միջավայր:
106021
4

շրջան - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. Круг. 2. Район. 3. Область, сфера. 4. Период, эпоха. 5. Среда, окружение. ♢ Շրջան անել՝ գործել совершать, совершить круг. Շրջան կազմել становиться, стать в круг.
106021
3

շրջան - անգլերեն թարգմանություն

1) circle
2) period,epoch
3) district,zone,area
4) district,zone,circuit
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱԶԵՐծՄԱՆ ԳՆԵՐԸ
maqsazercum.info
ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿ
astxagushak.com