շ տառը - բացատրություն

Շ, (շա):
1. Հայկական այբուբենի 23-րդ տառը. միջատամնային խուլ շփական հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 500, 500-րդ:

շ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

շ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

շ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

շ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

շ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել