ոգեշնչել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Ոգի ներշնչել, ոգևորել, խանդավառել:
2. Քաջալերել:
3. (փոխաբերական) Ներշնչել, որևէ բանի դրդել՝ հրահրել, որևէ բանի տրամադրել:

ոգեշնչել - հոմանիշներ

նբ. Ոգևորել, ներշնչել, քաջալերել, խրախուսել, խ անդա վառե լ, թևավորել, գոտեպնդել, սրտապնդել, ոգեպնդել, հորդորել, (փխբ.) վառել, բոցավառել, (հնց.) ջլապնդել, թևաբասել, ողերձել, (գրբ.) քա- շալերս տալ, քաջալերս մատուցանել (ժող- վըրդ.) սիրտ տալ թև- տալ: || Հուսա դրել, ծուլս սազ, (բրբ.) ւՈււմէկ տալ, ումեկս տալ: Կանչել, կոչ անել:

ոգեշնչել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ոգեշնչել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Вдохновлять, вдохновить, воодушевлять, воодушевить. 2. Одухотворять, одухотворить, зажигать, зажечь, воспламенять, воспламенить.

ոգեշնչել - անգլերեն թարգմանություն

spiritualize,inspire with enthusiasm,draw an inspiration

ոգեշնչել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել