ուխտավորություն - բացատրություն

[գոյական]
1. Ուխտավոր լինելը:
2. (հավաքական) Ուխտավորներ:

ուխտավորություն - հոմանիշներ

գ. (եկեղ.) 1. Ուխտագնացություն, ոււխտ: 2. Տես Կրոնավորություն:

ուխտավորություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ուխտավորություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Богомолье, паломничество, странничества.

ուխտավորություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ուխտավորություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել