ուկլոնիստներ - բացատրություն

ուկլոնիստների, [գոյական] (նոր, պատմական)
Բոլշևիկյան կուսակցության մեջ գոյություն ունեցած աջ և ձախ թեքման կողմնակիցներ:

ուկլոնիստներ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ուկլոնիստներ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ուկլոնիստներ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ուկլոնիստներ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ուկլոնիստներ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել