ուղարկագիր - բացատրություն

ուղարկագրի, ուղարկագրեր, [գոյական]
1. Որևէ առաքման հետ ուղարկվող գրություն:
2. Կալանավորին բանտ ընդունելու և համապատասխան ռեժիմով պահելու գրավոր կարգադրություն:

ուղարկագիր - հոմանիշներ

Գ. Հդագիր, հղաթուղթ, առաքագիր, առաքաթուղթ:

ուղարկագիր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ուղարկագիր - ռուսերեն թարգմանություն

գրի Препроводительная, сопроводительная.

ուղարկագիր - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ուղարկագիր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել