ուղարկել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Մեկին ճամփել՝ ուղղել մի տեղ, ճանապարհ դնել:
2. Որևէ հանձնարարությամբ մեկին մի տեղ ուղղել՝ ճամփել, հանձնարարություն տալով ճանապարհել:
3. Գործուղել:
4. Առաքել: Նամակ՝ ծանրոց ուղարկել:
5. Հղել: Ողջույն՝ պատգամ ուղարկել:
6. Հաղորդել: Լուր՝ հեռագիր ուղարկել:
7. Ապսպրել, մեկի միջոցով մի բան հաղորդել՝ հայտնել: Պապը հավանորեն նախարարների միջոցով հրավեր կուղարկի իրեն (Ս. Զռրյան):
8. (փոխաբերական) Հասցնել, վրա հասցնել, տալ: Արքայի վրա նա սրտմտած՝ զորքին չար ախտ ուղարկեց (Հ. Հովհաննիսյան):
9. Հեռացնել, վանել: Նա ակնարկով հասկացրեց, որ երեխային ուղարկի դուրս:
10. Վտարել, քշել, արտաքսել: Աքսոր են ուղարկում զանազան զեղծումների մեջ բռնված պաշտոնյաներ (Ե. Չարենց):

ուղարկել - հոմանիշներ

նբ. Հղել, առաքել, ճամփել, փոխադրել, ուղարկեւ (հզվդ.), (բրբ.) ղրկեւլ, խրւկել, խավրել:

ուղարկել - հականիշներ

ստանալ

ուղարկել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Посылать, послать. 2. Отправлять, отправить.

ուղարկել - անգլերեն թարգմանություն

1) send,refer,send for,put away to,pack off,send in,send on
2) send,forward,post,mail,ship,refer,dispatch,send for
3) send,forward,refer,send for

ուղարկել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել