ուղարկում - բացատրություն

[գոյական]
Ուղարկելը, ուղարկվելը:

ուղարկում - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ուղարկում - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ուղարկում - ռուսերեն թարգմանություն

կման 1. Посылание, посылка. 2. Отправление.

ուղարկում - անգլերեն թարգմանություն

1) sending,forwarding,mailing
2) send,refer,send for,put away to,pack off,send in,send on
3) send,forward,post,mail,ship,refer,dispatch,send for
4) send,forward,refer,send for

ուղարկում - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել