ուղարկվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ուղարկել -ի:

ուղարկվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ուղարկվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ուղարկվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց 1. Слаться, посылаться. 2. Отправляться.

ուղարկվել - անգլերեն թարգմանություն

1) send,refer,send for,put away to,pack off,send in,send on
2) send,forward,post,mail,ship,refer,dispatch,send for
3) send,forward,refer,send for
4) sent,to be sent

ուղարկվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել