ո տառը - բացատրություն

1)

1. (վօ), Հայկական այբուբենի 24-րդ տառը, որ ներկայացնում Է՝
ա) Բառասկզբում՝ վօ հնչյունակապակցությունը:
բ) Բառամիջում և բառավերջում՝ օ ձայնավորը:
2. Իբրև թվական՝ 600, 600-րդ:


2)

(հին, (բանաստեղծական)
Ով:

ո տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ո տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ո տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ո տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ո տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել