չարամիտ - բացատրություն

[ածական]
1. Չար մտքեր ունեցող, չար բաներ մտածող, չարախոհ:
2. Չար դիտավորությամբ կատարված, նենգավոր, չարանենգ:
3. Չարություն պարունակող՝ արտահայտող:

չարամիտ - հոմանիշներ

ա. Չարախոհ, չարակամ, չարասիրտ, չարանենգ, չարասեր, չար, նենգ, նենգամիտ, նենգավոր, չարախինդ, վատշվեր, (հզվդ) չարախորհ, չարախորհուրդ, դառնախորհուրդ, ժանտախորհուրդ, խոհերական, չարամետ, չարահամբույր, չարաքտժար, չարանպատակ, չարիմաց, չարիմաստ, անիրավախոհ, անիրավախորհ, խոթամիտ, դժնդակամիտ, դժնամիտ, վատախորհուրդ, վատամիտ, վատանշան, դժմիտ ժանտամիտ, ժանտիմաց:

չարամիտ - հականիշներ

բարեմիտ

չարամիտ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

չարամիտ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չարամիտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել