չարաշահել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Ի չարը գործադրել, չարարկել:
2. Հանցավոր օրենքին հակասող գործողություններ՝ զանցանքներ կատարել, չարաշահումներ կատարել:
3. Առանց վատ դիտավորության օգտվել մի բանից, մի բան օգտագործել ավելի՝ քան հարկավոր Է կամ կարելի Է: Համբերությունը՝ ժամանակը չարաշահել:

չարաշահել - հոմանիշներ

նբ. Չարարկել, ի չարը գործադրել:

չարաշահել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չարաշահել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի Злоупотреблять, злоупотребить, спекулировать.

չարաշահել - անգլերեն թարգմանություն

abuse,speculate,play on,misuse,strain,profit from,sin on,play upon,presume on,presume upon

չարաշահել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել