չափալար - բացատրություն

Տե՛ս
Ուղղալար:

չափալար - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չափալար - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չափալար - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ուղղալար։

չափալար - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափալար - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել