չափածո - բացատրություն

չափածոյի, [գոյական]
1. Չափական ստեղծագործությունների ամբողջությունը որպես գեղարվեստական գրականության ճյուղ:
2. Որևէ ժողովրդի՝ դարաշրջանի ևն չափական ստեղծագործությունների ամբողջությունը:
3. Չափական ստեղծագործություն (ոտանավոր, վիպերգ ևն):
4. [ածական] Չափով՝ տաղաչափական կանոններով հորինված՝ գրված:
5. (հնացած) Համաչափ:

չափածո - հոմանիշներ

ա. 1. Բանաստեղծական: 2. (գրկն.) Տաղաչափական, չափական (հզվդ.): 3. գ. Բանաստեղծություն, պոեզիա:

չափածո - հականիշներ

արձակ

չափածո - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Стихотворный, поэтический.

չափածո - անգլերեն թարգմանություն

in verse,written in verse,in verse expressed

չափածո - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել