չափակշռվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Չափակշռել -ի:

չափակշռվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չափակշռվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չափակշռվել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափակշռվել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափակշռվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել