չափակցել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Միատեսակ չափանիշով չափել՝ համեմատել:
2. Չափակից դարձնել:

չափակցել - հոմանիշներ

նբ. Զուգաչափել, համաչափել, ւհավասարաչափել:

չափակցել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չափակցել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Соизмерять, соизмерить. 2. Соразмерять, соразмерить.

չափակցել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափակցել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել