չափանշվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Չափանշել -ի:

չափանշվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չափանշվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չափանշվել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափանշվել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափանշվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել