չափավոր - բացատրություն

[ածական]
1. Ըստ անհրաժեշտ չափի, հարկ եղածին չափ: Չափավոր սնունդ:
2. Ծայրահեղությունների չհանգող, միջին չափը պահպանող, պատշաճ կարգը՝ չափը պահպանող: Սիրո մեջ պետք է չափավոր լինել (Ստ. Մալխասյանց):
3. Բարեխառն, միջին (թույլի և ուժեղի, տաքի և ցրտի ևն միջև): Չափավոր քամի:
4. Միջակ, համեստ, բավարար (ոչ վատ, ոչ շատ ևն): Չափավոր ապրուստ՝ ընդունակություն:
5. Տե՛ս Չափածո (1)
6. (քաղաքական) Ոչ արմատական, արմատական փոփոխություններ՝ միջոցառումներ չպահանջող: Չափավոր ձախ խմբավորում:

չափավոր - հոմանիշներ

ա. 1. Բարեխառն, մեղմ, մեղմախառն; 2. Պարկեշտ, զուսպ, ժուժկալ, չափավորական; Սահմանավոր, ասհմանափակ:

չափավոր - հականիշներ

անչափ, չափազանց, ծայրահեղ

չափավոր - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Умеренный. 2. ա. Воздержанный, воздержный (устар.). 3. ա. Скромный. 4. ա. Нормальный, обычный. 5. ա. Размеренный. 6. ա. (հնց.) Стихотворный, поэтический. 7. մ. Умеренно. 8. մ. (երժշտ.) Модерато.

չափավոր - անգլերեն թարգմանություն

moderate

չափավոր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել