չափավորել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Չափավոր դարձնել, չափի տակ դնել, չափի ենթարկել:
2. Նվազեցնել, պակասեցնել:
3. Մեղմացնել, թուլացնել:

չափավորել - հոմանիշներ

նբ. 1. Մեղմացնել, մեղմել, բարեխառնել: 2. Նվազեցնել, պակասեցնել, իջեցնել: Թեթևացնել: 3. Սահմանավորել, սահմանափակեւ, չափ դնել, սահման դնել:

չափավորել - հականիշներ

չափազանցել

չափավորել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Умерять, умерить, ограничивать, ограничить. 2. Сдерживать, сдержать.

չափավորել - անգլերեն թարգմանություն

temper,moderate,attemper,set measures to

չափավորել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել