չափել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Մի բանի մեծությունը որոշել չափի որևէ միավորով:
2. (հնացած) Չափերի՝ չափման որոշ միավորի համապատասխանությամբ բաժանել:
3. Համեմատել:
4. Գնալ-գալ, ման գալ:
5. Թափառել, պարապ-սարապ ման գալ, չափչփել:
6. (խոսակցական) Ամանով ջուր լցնել մեկի վրա:
7. (ժողովրդական) Ապտակել:
8. Ոտից գլուխ նայել մեկին, տնտղել, զննել:
9. (փոխաբերական) Գնահատել, որոշել, բնորոշել:

չափել - հոմանիշներ

նբ. է. Բաղդատել, համեմատել, չափոցել (հզվդ.). չափն առնել, չափս առնել, կշեռքի դնել: 2. Տես Չափչփել:

չափել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չափել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Мерить, измерять, измерить, смерять, смерить. 2. Отмеривать, отмерять, отмерить. 3. (փխբ.) Хлестать, хлестнуть, исхлестать, бить, избить. 4. Сравнивать, сравнить. ♢ Չափել-չափչփել выменивать. Չափել ու ձևել взвешивать, обдумывать. Չափված ու ձևված обдуманный. Աչքով չափել, Խելքը չափել, Ոտից գլուխ չափել, Տասը չափիր, մեկ կտրիր, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

չափել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել