չափորոշել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
Որևէ բանի չափերը որոշել:

չափորոշել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չափորոշել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չափորոշել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափորոշել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չափորոշել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել