չըլըփ - բացատրություն

(բնաձայնություն)
1. Ջրի կամ ցեխի մեջ ընկնելու ձայնի նմանությունը:
2. Ջրալի կերակուր ուտելու ձայնի նմանությունը:

չըլըփ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չըլըփ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չըլըփ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

չըլըփ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չըլըփ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել