չըփ-չըփ - բացատրություն

(բնաձայնություն)
1. Ջրի թափվելու՝ ճողփալու ձայնի նմանությունը:
2. [մակբայ] Չփչփացնելով:
3. Չփչփոցով, չփչփոց հանելով:

չըփ-չըփ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չըփ-չըփ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չըփ-չըփ - ռուսերեն թարգմանություն

1. բնձ. Шлёп-шлёп. 2. մ. Шлёпая. 3. մ. Чмокая.

չըփ-չըփ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չըփ-չըփ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել