չի - բացատրություն

1. Օժանդակ բայի երրորդ դեմքի եզակիի ժխտական ձևի տարբերակը, որ գործածվում է եղանակային ձևեր կազմելու համար (չի գրում, չի գրի, չի եկել ևն):
2. (գավառական) Ըղձականի ժխտական (չ) մասնիկի տարբերակը (օրինակ՝ չի գրեի, չի հասնեի ևն):

չի - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

չի - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

չի - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

չի - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

չի - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել