պալատական - բացատրություն

1. [ածական] Պալատին հատուկ՝ վերաբերող:
2. Պալատում տեղի ունեցող՝ ընթացող՝ անց կացող:
3. Պալատից՝ արքունիքից բխող՝ եկող՝ ծագող, թագավորական իշխանությունից բխող: Պալատական հրաման:
4. Պալատում ծառայող՝ պաշտոնավարող, պալատի պաշտոնյաներին ու բնակիչներին սպասարկող: Պալատական բժիշկ՝ երգիչ:
5. [գոյական, ածական] Պալատի պաշտոնյա, արքունիքի ծառայող ազնվական:

պալատական - հոմանիշներ

ա. գ. Արքայական, արքունական, թագավորական: || Դրանիկ:

պալատական - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

պալատական - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Дворцовый. 2. ա. Придворный. 3. գ. Царедворец, придворный.

պալատական - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

պալատական - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել