ջ տառը - բացատրություն

(ջե)
1. Հայկական այբուբենի 27-րդ տառը, լեզվատմանային ձայնեղ պայթաշփական հնչյուն և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 900, 900-րդ:

ջ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ջ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ջ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ջ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ջ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել