ռադ - բացատրություն

միայն՝

Տե՛ս
ա) Ռադ անել:
բ) Ռադ գալ:
գ) Ռադ լինել:

ռադ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ռադ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ռադ - ռուսերեն թարգմանություն

(ԲՐԲ.) միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. Ռադ անել убирать, убрать вон. Ռադ լինել убираться, убраться вон.

ռադ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ռադ - դարձվածքներ