սա չափ - բացատրություն

Այսչափ, այսքան:

սա չափ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

սա չափ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

սա չափ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

սա չափ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

սա չափ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել