սուբսիդիա - բացատրություն

սուբսիդիայի, [գոյական]
Դրամական կամ բնամթերային նպաստ` օժանդակություն:

սուբսիդիա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

սուբսիդիա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

սուբսիդիա - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

սուբսիդիա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

սուբսիդիա - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել