վազ - բացատրություն

1)

վազի, [գոյական]
Վազք (առանձին գործածվում Է սակավ դեպքերում՝ բանաստեղծությունների մեջ):

2)

վազի, [գոյական]
Խաղողի որթ՝ տունկ:

3)

վազի, [գոյական]
Պատատուկ ծառ:

4)

վազի, [գոյական] (գավառական)
1. Ձեռքով քաշած մետաքսաթել:
2. Այդ թելի կարժ՝ փաթույթ:


5)

վազի, [գոյական]
Գեղեցիկ ոճավոր անոթ՝ ծաղիկների, մրգեղենի ևն համար:

վազ - հոմանիշներ

1) գ. (բսբ.) Խաղողենի, մովրաշուք, աղուր, որթ, թառմա (բրբ.) (ծառի վրա հենվող խաղող):

2) գ. (բրբ.) Թել, կարժ, վիլա (ւ1ետաքէէի):

վազ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

վազ - ռուսերեն թարգմանություն

1) ի Виноградная лоза.

2) ի (բսբ.) Лиана.

3) (բրբ) միայն հետևյալ կապակցությունների մեջ. վազ անցնել отставать, отстать, оставлять, оставить в покое. Վազ տալ бежать.

վազ - անգլերեն թարգմանություն

1) vine,withe
2) run

վազ - դարձվածքներ