վեհափառ - բացատրություն

[ածական]
1. Վեհ ու փառավոր, վսեմ ու պանծալի ոգով տոգորված: Նա իր հողի և տքնության երգն Էր վեհափառ (Լ. Միրիջանյան):
2. Վեհատեսիլ, փառահեղ տեսք ունեցող: Վեհափառ Մասիս:
3. Վսեմափայլ (որպես վեհապետների ու կաթողիկոսի մակդիր):
4. [գոյական] Կաթողիկոս:

վեհափառ - հոմանիշներ

ա. 1. վեհաշուք, փառավոր, մեծափառ, մեծաշուք, փառահեղ, (քէզվդ.) գերափառ, վեհապատիվ, վեհատեսիլ: || Սրբազանագույն, օգոստափառ (թագ): 2. Տեն Կաթողիկոս:

վեհափառ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

վեհափառ - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա., գ. (եկեղ.) Верховный, святейший (о католикосе). 2. ա. Великий. 3. ա. Величавый, величественный.

վեհափառ - անգլերեն թարգմանություն

1) most holy,His Holiness
2) august,majestic

վեհափառ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել