տաժանալից - բացատրություն

[ածական]
Տաժանքով՝ չարչարանքով լի, չարչարալից:

տաժանալից - հոմանիշներ

յ նակիր, դժվար, դժվարին դժվարակիր, դժնդակ, անտանելի, սոսկալի չարչարալից, բազմաչարչար, տքնաջան, քըրտ նաջան, տառապալի, տառապալից, հոգնեցոլ ցիչ, ծանրատաղտուկ, (կվդ.) աշխատալի հոգնաջան, տաժանավոր, տաժանաշատ, տա ժանատեսիլ, չարչարական, չարչարակիր, չար չարիչ, դժնդակակիր, տաժանիչ, տաժանքոտ

տաժանալից - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

տաժանալից - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Каторжный. 2. Тяжкий, мучительный.

տաժանալից - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

տաժանալից - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել