ցախ - բացատրություն

ցախի, [գոյական]
1. Գետնին թափված ու չորացած ճյուղեր, խռիվ:
2. (ժողովրդական) Վառելափայտ:
3. (ժողովրդական) Մացառ:
4. (ժողովրդական) Շերամի որդի շարքերի վրա դրվող մացառների՝ ճյուղերի տրցակ, որի վրա շերամը բոժոժ Է հյուսում:
5. (ժողովրդական) Զանազան բույսերի տերևալից ճյուղ՝ ոստ, որպես անասնակեր (թարմ վիճակում):
6. Տե՛ս Ցաքի:

ցախ - հոմանիշներ

1) գ. վառելափայտ, փայւտ, վառելիք, մացսա, խռիվ, ցախփայտ, կրկուտ (բրբ.), (կվդ.) ժժանք, ժժան, խոշուր, խոտմոշի, խոտոշ, խո տո ւշ, իյճելուկ, ջախ, ճախ, ջախջ, ջաղջ, ջանջխ, ջալ, ճալ, խշուր, խուշուր, մառ, փոչիլ, տտոք, չռփի, փայտ-մայտ, փայտ ու փստւր, ցախ ու ցաք, ցախ ու ցուխ, ցախ ու մախ, քոլ ու մու, քոլ ու քոս, ժախ-ժեխ, ժաժժէփւ, ժաի-ժէփյ, ձառ-ջեղ:

2) գ. (բսբ.) Դղքի, տխկի, թղկի, թղկեեի, բիծխի, բիծղի, աղի, մնջնղ: || Խալանջ:

ցախ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ցախ - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. Хворост, сушняк. 2. (բրբ.) Дрова. ♢ Ցախ ու ցաք, Ցախ ու ցուխ сушняк, хворост.

ցախ - անգլերեն թարգմանություն

brushwood

ցախ - դարձվածքներ