ցածր - բացատրություն

[ածական, մակբայ]
1. Գետնի մակերեսից աննշան չափով կամ ոչ հարկ եղած չափով դեպի վեր ձգվող: Ցածր պատ՝ պատնեշ՝ բլուր:
2. Գետնից՝ հատակից ոչ բավականաչափ կամ ոչ շատ բարձր: Ցածր առաստաղ:
3. Երկրի մակերևույթից ոչ շատ բարձր տեղի ունեցող՝ կատարվող՝ եղող: Ինքնաթիռ կատարեց ցածր՝ խուզող մի թռիչք ևս:
4. Ծովի մակերևույթից աննշան կամ համեմատաբար քիչ բարձրություն ունեցող: Մեղրին գգալիորեն ցածր Է Երևանից:
5. Ըստ աստիճանի՝ դիրքի՝ նշանակության ևն ստորին, ոչ բարձր, ոչ պատասխանատու, ոչ շատ հարգի: Ցածր պաշտոն՝ դիրք՝ արհեստ:
6. Ըստ հաջորդականության՝ հերթականության սկզբնական՝ նախնական: Ցածր դասարաններ:
7. Ոչ ուժգին, ոչ բարձր, թույր: Ցածր ձայն:
8. Թավ, բամբ, հաստ (ձայնի մասին):
9. Ոչ նպաստավոր, ոչ բարձր: Ցածր գնահատական՝ կարծիք:
10. Ազդեցությամբ՝ ուժով ոչ նշանակալից, աննշան: Դեոևս ցածր է աշխատավորների նախատոնական խանդավառությունը:
11. Չափով՝ քանակով քիչ՝ փոքր, նվազ, թույր: Ցածր ջերմաստիճան: Ցածր արտադրողականություն:
12. Հարկ եղածից՝ նորմայից պակաս: Ջերմությունը ցածր Է: Ճնշումը շատ ցածր Է:
13. Ոչ բավարար, ոչ գոհացուցիչ, հարկ եղած մակարդակը չներկայացնող: Ցածր պատրաստականություն՝ գիտելիքներ:
14. Ոչ բավականաչափ զարգացած, անզարգացած, հետամնաց: Ցածր կուլտուրա:
15. Որակով անբավարար, ստորին կարգի, ցածրորակ: Ցածր արտադրանք:
16. Սովորական կամ անհրաժեշտ մակարդակից՝ բարձրությունից իջած՝ պակաս: Անցյալ տարի Սևանի մակարդակը գգալիորեն ցածր Էր:
17. Տատանումների ոչ մեծ քանակություն ունեցող, ոչ հաճախական: Ցածր հաճախականություն:
18. Դասակարգային հասարակությունների մեջ՝ ոչ արտոնյալ, ոչ իշխող խավերին պատկանող, ոչ ազնվական: Նրանք չէին ուզում որևէ հարաբերության մեջ մտնել ցածր խավերի ներկայացուցիչների հետ: 19. (փոխաբերական) Ստոր, անարգ:
20. (փոխաբերական) Ստորությամբ բնութագրվող, ստորություն հանդիսացող: Ցածր արարք:
21. (փոխաբերական) Վատոգի, ստոր՝ անարգ հոգի՝ բնավորություն ունեցող: Ցածր մարդ:
22. [գոյական] Նույնն է՝ Ցած (2):
23. [ածական] Կարճ, կարճահասակ: Մի ցածր ու փոքրամարմին տղա Էր Նիկուլայը (Գ. Կոնստանտին):

ցածր - հոմանիշներ

տես Ցած 1 նշան.:

ցածր - հականիշներ

բարձր, վեհ, վսեմ, գոռոզ, հպարտ, զիլ, սուր

ցածր - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ցած։

ցածր - անգլերեն թարգմանություն

low

ցածր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել