ցցանիշ - բացատրություն

ցցանիշի, ցցանիշեր, [գոյական]
1. Որպես ուղենիշ կամ սահմանանիշ զետեղված ցից՝ ձող:
2. Հարթաչափական աշխատանքների ժամանակ գետնի մեջ խփված ու համարակալված ձողիկ, որ թողնվում է հետագա աշխատանքների համար որպես նշան (պիկետ):

ցցանիշ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ցցանիշ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ցցանիշ - ռուսերեն թարգմանություն

նշի Веха, вешка.

ցցանիշ - անգլերեն թարգմանություն

landmark,guidepost,guide

ցցանիշ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել