ցցունք - բացատրություն

ցցունքի, [գոյական]
1. Առարկայի դուրս ցցված մաս, ցցվածք:
2. Կանացի գլխարկի փետրափունջ:
3. Գլխի մազերի ցցված կամ հյուսածո փունջ:
4. Աքլորի կատար:
5. Լեռան գագաթնային կամ կողային բարձունք:
6. Մարմնի վրա կամ որևէ մասում գոյացած ուռուցք:
7. Որևէ բանի վրա ամրացրած (խրած, կարած) ցցուն զարդ:

ցցունք - հոմանիշներ

գ. 1. Փռչիկ, փնջիկ (մազերի): 2. Փետրափունջ (փետուրների): 3. Բբուկ (հոպոպի):

ցցունք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ցցունք - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. Султан (украшение). 2. Эгрет, эгретка, эгретта. 3. Хохол, вихор. 4. Выступ.

ցցունք - անգլերեն թարգմանություն

1) jag,jagg
2) aigrette,egret plume,panache

ցցունք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել