փահլևան - բացատրություն

փահլևանի, [գոյական] (գավառական)
1. Լարախաղաց:
2. Ըմբիշ:
3. (փոխաբերական) Ուժեղ՝ քաջ ու հաղթանդամ մարդ:

փահլևան - հոմանիշներ

տես 1. Ըմբիշ: 2. Լարախաղաց:

փահլևան - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

փահլևան - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բրբ.) 1. Канатоходец. 2. Борец. 3. Удалец (разг.), храбрец, молодец (нар.-поэт.).

փահլևան - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

փահլևան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել