փահլևանություն - բացատրություն

[գոյական] (ժողովրդական)
Փահլևան լինելը, փահլևանի զբաղմունքը:

փահլևանություն - հոմանիշներ

տես 1. Ըմբշամարտություն; 2. Լարախաղացություն;

փահլևանություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

փահլևանություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան (բրբ.) Занятие канатоходца.

փահլևանություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

փահլևանություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել