փչել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Բերանից օդի հոսանք արտամղել:
2. Զանազան կարգի հարմարանքներով՝ սարքերով՝ գործիքներով օդի ուժեղ հոսանք ուղղել որևէ բանի վրա:
3. Բերանից օդի ուժեղ հոսանք արտամղելով կրակը հանգցնել՝ մարել: Ճրագը փչի՛ր:
4. Բերանից օդի հոսանք արտամղելով կրակը արծարծել՝ բորբոքել: Բավակա՛ն է վառարանը փչես. մի քիչ սպասիր, ինքն իրեն կվառվի:
5. Փողային՝ փչովի գործիքի մեջ օդի ուժեղ հոսանք ներմղելով նվազել:
6. (փոխաբերական) Փողային երաժշտական գործիքով նվագել (իբրև զբաղմունք):
7. (փոխաբերական) Առհասարակ՝ նվագել: Երաժիշտները զանազան պարեղանակներ էին փչում:
8. [չեզոք բայ] Օդի հոսանք առաջ բերել, օդը շարժման մեջ դնել (քամու մասին):
9. Օդի միջոցով տարածվել, գալ, զգացվել: Առավոտյան թարմությունն էր փչում հովտում:
10. Անել, լինել (ցրտի՝ բուքի ևն մասին): Ցուրտը փչում է:
11. Միադիմի փչել: Միջանցուկ հոսանք լինել, օդի ցուրտ հոսանք թափանցել: Պատուհանը ծածկի՛ր, փչում է:
12. (փոխաբերական) Շեշտված կերպով արտահայտվել՝ զգացվել՝ դրսևորվել: Ոմանք ուրախ ողջունեցին Բագրատին, մյուսները՝ զարմացան, մի քանիսի ձեռքի սեղմումից օտարություն փչեց (Ա. Սեկոյան):
13. (փոխաբերական) Խիստ կերպով իրեն զգալ տալ: Լույս էր, երբ իմ գրպանից դատարկությունն էր փչում (Շ. Ազնավուր):
14. (փոխաբերական) Սուտ ասել, սուտումուտ բաներ դուրս տալ: Փչելը դարձել Էր օրգանական պահանջ (Շիրվանզադե):
15. [ներգործական բայ] Փոշի կամ հեղուկ նյութ սրսկել՝ ցողել՝ ցանել: Վազերին փարիզյան կանաչ են փչում:
16. (տեխնիկա) Հեղուկ ապակեզանգվածից օդի ուժգին հոսանք մղելով զանազան բաներ պատրաստել: Ապակի փչել, շշեր փչել:
17. Որևէ գործիքով՝ հարմարանքով կամ բերանով օդի հոսանք ներմղել մի բանի մեջ, օդով լցնել: Ավտոդողի մեջ օդ փչել:

փչել - հոմանիշներ

նբ. 1. Ուռեցնել, փքել, (բրբ.) ուռցնել, տկզեցնել, տկռեցնել, տիկ շինել: 2. Մարել, հանգցնել, շիջուցանել; 3. Արձարծել, բորբոքել, փուք տալ: 4. Հովհարել: 5. Շչել, սուլել: 6. Հնչեցնել, նվագել: 7. Տես Խմել, Կոնծել: 8. Տես Ստախոսել, Ստել: 9. Տես Շնչել: 10. Քամի անել, քամի փչել, քամի շնչել:

փչել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

փչել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Дуть, подуть, дунуть. 2. Надувать, надуть, раздувать, раздуть. 3. Дуть, подуть, задувать, задуть, дунуть, веять, повеять. 4. Задуть, гасить, погасить. 5. (փխբ.) Врать, наврать, болтать, плести (прост.), трепать (прост.), трепаться (прост.), натрепаться (прост.). ◊ Փչես կընկնի՝ վեր կընկնի еле-еле душа в теле. Աչքին (աչքերին) թոզ փչել, Խելքին փչել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

փչել - անգլերեն թարգմանություն

1) play
2) tell a lie,lie,lie out of,say a lie,blow up,fib
3) inflate,blow up
4) blow,whiffle,blow out,winnow

փչել - դարձվածքներ