փսիաթ - բացատրություն

փսիաթի, [գոյական]
Եղեգից՝ ծղոտից՝ բույսերի կեղևից կամ դալար ոստերից հյուսած փռոց, խսիր:

փսիաթ - հոմանիշներ

տես Խսիր:

փսիաթ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

փսիաթ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Циновка, рогожа, мат.

փսիաթ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

փսիաթ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել