փսփսալ - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Շշնջալ, շշուկով խոսել:
2. (փոխաբերական) Ծածուկ՝ գաղտնի՝ ուրիշներին անլսելի կերպով խոսել մեկի հետ:
3. (փոխաբերական) Բամբասել, չարախոսել:
4. (փոխաբերական) Շնկշնկալ, սվսվալ, մեղմ ձայն հանել (տերևների՝ ճյուղերի ևն մասին):
5. Նույնն Է՝ Թսթսալ:
6. [ներգործական բայ] Շշուկով մի բան ասել մեկին:

փսփսալ - հոմանիշներ

չբ. Քչփչալ, շշնջել, շշնջալ, մրմնջել, թսթսալ, խոսել, հծծել, (6զվդ.) փսրտալ, փսրտկալ, վաալ, քսփսալ, քսփստալ, փչփչալ:

փսփսալ - հականիշներ

աղաղակել

փսփսալ - ռուսերեն թարգմանություն

ացի 1. Шептать, шепнуть, прошептать, нашёптывать, нашептать, пошёптывать (разг.), пошептать. 2. Шептаться, пошептаться, прошептаться, шушукаться (разг.), зашушукаться (разг.). 3. (փխբ.) Шушукаться, шептаться, шушукать (прост.). 4. (փխբ.) Нашёптывать, нашептать. 5. (փխբ.) Шептать, шептаться, шелестеть.

փսփսալ - անգլերեն թարգմանություն

whisper

փսփսալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել